1805
Bitcoin /USD
27-09-2023 12:46:33

Bitcoin

Giá
Khối lượng giao dịch

Bitcoin là loại tiền mã hóa phi tập trung ban đầu được mô tả trong sách trắng năm 2008 bởi một người hoặc một nhóm người, sử dụng bí danh Satoshi Nakamoto. Bitcoin đã ra mắt ngay sau đó vào tháng 1 năm 2009.