1807
Ethereum /USD
07-12-2023 01:04:10

Ethereum

Giá
Khối lượng giao dịch

Ethereum là một hệ thống blockchain mã nguồn mở phi tập trung có đồng tiền mã hóa riêng là Ether. ETH hoạt động như một nền tảng của nhiều loại tiền mã hóa khác, cũng như để thực hiện hợp đồng thông minh phi tập trung.