Tỷ giá Bitcoin hôm nay – Biểu đồ giá Bitcoin

Tỷ giá Bitcoin mới nhất hôm nay, biểu đồ giá Bitcoin hôm nay, tự động cập nhật liên tục.

NamePrice1H %SupplyVolumeMarket Cap
bitcoin
Bitcoin
$6,576.35
-0.03%
17,325,387.00 BTC
$4,215,432,597.91
$113,937,778,935.00
  • bitcoin
  • Bitcoin
    (BTC)
  • Price
    $6,576.35
  • Market Cap
    113,937,778,935.00