Tỷ giá Bitcoin hôm nay – Biểu đồ giá Bitcoin

Tỷ giá Bitcoin mới nhất hôm nay, biểu đồ giá Bitcoin hôm nay, tự động cập nhật liên tục.

Crypto CurrencyPrice1H % ChangeSupplyVolumeMarket Cap
bitcoin
Bitcoin
$6,438.15
0.08%
17,220,437.00 BTC
$3,594,016,139.40
$110,867,834,638.00
  • bitcoin
  • Bitcoin
    (BTC)
  • Price
    $6,438.15
  • Market Cap
    110,867,834,638.00