Tỷ giá Bitcoin hôm nay – Biểu đồ giá Bitcoin

Tỷ giá Bitcoin mới nhất hôm nay, biểu đồ giá Bitcoin hôm nay, tự động cập nhật liên tục.

NamePrice1H %SupplyVolumeMarket Cap
bitcoin
Bitcoin
$3,833.94
-0.27%
17,545,100.00 BTC
$8,844,600,258.86
$67,266,929,034.00
  • bitcoin
  • Bitcoin
    (BTC)
  • Price
    $3,833.94
  • Market Cap
    67,266,929,034.00