Tỷ giá Bitcoin hôm nay – Biểu đồ giá Bitcoin

Tỷ giá Bitcoin mới nhất hôm nay, biểu đồ giá Bitcoin hôm nay, tự động cập nhật liên tục.

NamePrice1H %SupplyVolumeMarket Cap
bitcoin
Bitcoin
$5,199.05
-0.26%
17,665,550.00 BTC
$15,590,164,246.90
$91,844,137,401.00
  • bitcoin
  • Bitcoin
    (BTC)
  • Price
    $5,199.05
  • Market Cap
    91,844,137,401.00